Projekt "Droga do kwalifikacji zawodowych"

nr. RPPK.07.01.00-18-0105/18

Uczestnicy projektu rozpoczęli kurs kwalifikacyjny z zakresu księgowości.

Warsztaty prowadzone są na oprogramowaniu ASSECO WA-PRO

108 godz. szkoleniowych

  • Istota i funkcje rachunkowości
  • Elementy ksiąg rachunkowych
  • Dokumenty opisujące zasady rachunkowości
  • Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy
  • Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja
  • Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja
  • Koszty i przychody
  • Istota i funkcję podatku dochodowego
  • Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT

Zainteresowało Cię szkolenie? Chcesz podnieś swoje kwalifikacje?

Zadzwoń do biura projektu i porozmawiaj z naszym doradcą: 17 8700555

TOP Skip to content