Projekt "Czas na rozwój zawodowy"

nr. POWR.01.02.01-18-0085/18

Jesteś młodą osobą i nie skończyłaś/eś 29 roku życia? Pracujesz, ale nie przekraczasz minimalnego wynagrodzenia? Jesteś osobą bez zatrudnienia? Szukasz sposobu na poprawę swojej pozycji na rynku pracy? Zamieszkujesz na terenie Podkarpacia?

TAK?

Dla pracujących mamy szkolenia zawodowe, a dla osób bez zatrudnienia również staże dzięki którym podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

Zadzwoń do na tel: 178700555 lub skontaktuj się z nami mailowo biuro@tmsaudit.pl, a my zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do projektu oraz ustalimy termin spotkania z naszym doradcą.

Oferujemy:

 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 • egzamin certyfikujący uzyskania kwalifikacji
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe dla osób bez zatrudnienia
 • pośrednictwo pracy oraz opracowanie indywidualnego planu działania, w tym zweryfikowanie potrzeb szkoleniowych
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów dojazdu na staże
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną

Osoby

pracujące

 • w oparciu o umowy cywilno-prawne lub krótkoterminowe lub umowy o pracę i jednocześnie w dochodach nie przekraczające płacy minimalnej
 • których miejscem zamieszkania jest teren województwa podkarpackiego wg Kodeksu Cywilnego
 • które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia

Osoby bez zatrudnienia

bierne zawodowo

 • niepracujące, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu [tzw. młodzież NEET)
 • których miejscem zamieszkania jest teren województwa podkarpackiego wg Kodeksu Cywilnego
 • które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia

  Biuro projektu

  Trzebownisko 928B
  Budynek TEHO Sport
  tel: 178700555
  Email: biuro@tmsaudit.pl
  Godziny rekrutacji: 9:00- 14:00

  TOP