Projekt "Czas na rozwój zawodowy"

nr. POWR.01.02.01-18-0085/18

Jesteś młodą osobą i nie skończyłaś/eś 29 roku życia? Pracujesz, ale nie przekraczasz minimalnego wynagrodzenia? Jesteś osobą bez zatrudnienia? Szukasz sposobu na poprawę swojej pozycji na rynku pracy? Zamieszkujesz na terenie Podkarpacia?

TAK?

Dla pracujących mamy szkolenia zawodowe, a dla osób bez zatrudnienia również staże dzięki którym podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

Zadzwoń do na tel: 178700555 lub skontaktuj się z nami mailowo biuro@tmsaudit.pl, a my zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do projektu oraz ustalimy termin spotkania z naszym doradcą.

Oferujemy:

 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 • egzamin certyfikujący uzyskania kwalifikacji
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe dla osób bez zatrudnienia
 • pośrednictwo pracy oraz opracowanie indywidualnego planu działania, w tym zweryfikowanie potrzeb szkoleniowych
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów dojazdu na staże
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną

ROZEZNANIE RYNKU NR - 01/TMS/2019

TMS Audit Małgorzata Janik - Stec, działając zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania finansami w ramach projektu pn. „Czas na rozwój zawodowy” nr POWR.01.02.01-18-0085/18, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, prosi o przedstawienie cen na niżej wymienione usługi:

I. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 6 uczestników projektu (Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych)

Zakres czasowy 108 h (12 dni szkoleniowych x 9 godz./dzień

Godzina szkoleniowa odpowiada 45 minutom godziny zegarowej.

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Termin realizacji: 28.04.2019 – 15.06.2019

II. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 5 uczestników projektu (Pracownik obsługi biurowej)

Zakres czasowy: 98 h, tj. 11 dni szkoleniowych x 9h/dzień.

Godzina szkoleniowa odpowiada 45 minutom godziny zegarowej.

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Termin realizacji: 28.04.2019 – 15.06.2019

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 24.04.2019r. ciąg dalszy w załączniku

TMS-POWER 01-TMS-2019 - załącznik

Osoby

pracujące

 • w oparciu o umowy cywilno-prawne lub krótkoterminowe lub umowy o pracę i jednocześnie w dochodach nie przekraczające płacy minimalnej
 • których miejscem zamieszkania jest teren województwa podkarpackiego wg Kodeksu Cywilnego
 • które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia

Osoby bez zatrudnienia

bierne zawodowo

 • niepracujące, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu [tzw. młodzież NEET)
 • których miejscem zamieszkania jest teren województwa podkarpackiego wg Kodeksu Cywilnego
 • które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia

  TERMINY REKRUTACJI

  poniedziałek-piątek

  • 16.03.2020 - 23.03.2020 -rekrutacja zakończona
  • 10.12.2019- 16.12.2019 -rekrutacja zakończona
  • 15.11.2019- 22.11.2019 -rekrutacja zakończona
  • 15.10.2019- 21.10.2019 -rekrutacja zakończona
  • 28.08.2019- 02.09.2019 -rekrutacja zakończona
  • 21.08.2019- 27.08.2019 -rekrutacja zakończona
  • 14.08.2019- 20.08.2019 - rekrutacja zakończona
  • 07.08.2019- 13.08.2019 - rekrutacja zakończona
  • 30.07.2019- 06.08.2019 - rekrutacja zakończona
  • 23.07.2019- 29.07.2019 - rekrutacja zakończona
  • 16.07.2019- 22.07.2019 - rekrutacja zakończona
  • 09.07.2019- 15.07.2019 - rekrutacja zakończona
  • 02.07.2019- 08.07.2019 - rekrutacja zakończona
  • 25.06.2019-01.07.2019 - rekrutacja zakończona
  • 17.06.2019-23.06.2019 - rekrutacja zakończona
  • 10.06.2019-16.06.2019 - rekrutacja zakończona
  • 03.06.2019-09.06.2019 - rekrutacja zakończona
  • 27.05.2019-02.06.2019 - rekrutacja zakończona
  • 14.05.2019-20.05.2019 - rekrutacja zakończona
  • 29.04.2019-05.05.2019 - rekrutacja zakończona
  • 15.04.2019-21.04.2019 - rekrutacja zakończona
  • 01.04.2019-07.04.2019 - rekrutacja zakończona
  • 25.03.2019-31.03.2019 - rekrutacja zakończona
  • 18.03.2019-24.02.2019 - rekrutacja zakończona
  • 11.03.2019-17.03.2019 - rekrutacja zakończona
  • 06.03.2019-10.03.2019 - rekrutacja zakończona
  • 27.02.2019-05.03.2019 - rekrutacja zakończona
  • 20.02.2019-26.02.2019 - rekrutacja zakończona
  • 13.02.2019-19.02.2019 - rekrutacja zakończona
  • 06.02.2019-12.02.2019 - rekrutacja zakończona
  • 29.01.2019-05.02.2019 - rekrutacja zakończona

  Biuro projektu

  Trzebownisko 928B
  Budynek TEHO Sport
  tel: 178700555
  biuro@tmsaudit.pl
  Godziny rekrutacji: 9:00- 14:00

  TOP Skip to content