Projekt "Droga do kwalifikacji zawodowych - II edycja"

nr. RPPK.07.01.00-18-0072/20

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.05.2023 roku możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne objęte projektem poprzez nabycie nowych kwalifikacji lub kompetencji, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez staże oraz podniesienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości co pozwoli na aktywne wejście na rynek pracy.

W ramach projektu organizujemy bezpłatne szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz realizujemy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Jesteś osobą bezrobotną i masz ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)? Zamieszkujesz na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego? Szukasz sposobu na poprawę swojej pozycji na rynku pracy?

TAK?

Dla osób bez zatrudnienia oferujemy pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia i staże dzięki którym podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe.

Zadzwoń do na tel: 178700555 lub skontaktuj się z nami mailowo biuro@tmsaudit.pl, a my zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do projektu oraz ustalimy termin spotkania z naszym doradcą.

Trzebownisko 928B
36-001 Trzebownisko
budynek Teho Sport
tel. 17 870 0555
biuro@tmsaudit.pl

Ogłoszenia:

Kogo zapraszamy?


Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria (szczegółowy opis grupy docelowej znajduje się w "Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie".

 • zamieszkuje na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • jest osobą bezrobotną
 • nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • ma powyżej 29 roku życia czyli osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)
 • pozostaje w trudnej sytuacji na rynku pracy czyli należy do jednej z grup:

  kobiety nie należące do osób o niskich kwalifikacjach, lub

  osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach uczestnictwa w projekcie oferujemy:

 • indywidualne wsparcie dotyczące zdiagnozowania potrzeb zawodowych (opracowanie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki rozwoju Uczestnika projektu)
 • indywidualne wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy,
 • realizacja szkoleń zawodowych z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji lub kompetencji – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe
 • realizacja 6-miesięcznych staży / praktyk zawodowych pozwalających na utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

  TERMINY REKRUTACJI

  • Rekrutacja zakończona

  Doradztwo Zawodowe

  miejsce realizacji: Trzebownisko 928B lok. 3

  • 11.10.2021 - godz.: 7:00 - 19:00
  • 12.10.2021 - godz.: 7:00 - 19:00
  • 13.10.2021 - godz.: 7:00 - 19:00
  • 14.10.2021 - godz.: 7:00 - 11:00
  • 25.10.2021 - godz.: 12:00 - 16:00
  • 26.10.2021 - godz.: 7:00 - 19:00
  • 27.10.2021 - godz.: 8:00 - 12:00
  • 28.10.2021 - godz.: 8:00 - 13:00
  • 29.10.2021 - godz.: 8:00 - 12:00
  • 15.11.2021 - godz.: 8:00 - 16:00
  • 16.11.2021 - godz.: 8:00 - 12:00
  • 19.11.2021 - godz.: 8:00 - 12:00
  • 23.11.2021 - godz.: 16:00 - 18:00
  • 24.11.2021 - godz.: 16:00 - 18:00
  • 26.11.2021 - godz.: 7:30 - 15:30
  • 02.12.2021 - godz.: 8:00 - 17:30
  • 02.12.2021 - godz.: 7:00 - 17:00
  • 13.12.2021 - godz.: 8:00 - 16:00
  • 14.12.2021 - godz.: 8:00 - 16:00
  • 02.12.2021 - godz.: 7:00 - 17:00
  • 04.12.2021 - godz.: 9:00 - 13:00
  • 13.12.2021 - godz.: 8:00 - 16:00
  • 14.12.2021 - godz.: 8:00 - 16:00
  • 20.12.2021 - godz.: 16:00 - 18:00
  • 27.12.2021 - godz.: 15:30 - 17:30
  • 28.12.2021 - godz.: 8:00 - 18:00
  • 29.12.2021 - godz.: 8:00 - 16:00
  • 30.12.2021 - godz.: 8:00 - 16:00
  • 10.01.2022 - godz.: 15:30 - 17:30
  • 11.01.2022 - godz.: 15:30 - 17:30
  • 12.01.2022 - godz.: 15:30 - 19:30
  • 13.01.2022 - godz.: 15:30 - 17:30
  • 14.01.2022 - godz.: 15:30 - 19:30
  • 25.01.2022 - godz.: 16:30 - 17:00
  • 26.01.2022 - godz.: 16:00 - 16:30
  • 27.01.2022 - godz.: 8:00 - 14:00
  • 31.01.2022 - godz.: 16:30 - 17:00
  • 31.01.2022 - godz.: 16:30 - 17:00
  • 15.02.2022 - godz.: 7:00 - 19:00
  • 16.02.2022 - godz.: 16:30 - 17:00
  • 21.02.2022 - godz.: 16:00 - 16:30
  • 22.02.2022 - godz.: 17:00 - 17:30
  • 23.02.2022 - godz.: 16:30 - 17:00
  • 24.02.2022 - godz.: 16:30 - 17:00
  • 25.02.2022 - godz.: 15:30 - 16:00
  • 25.02.2022 - godz.: 16:30 - 17:30
  • 26.02.2022 - godz.: 8:00 - 11:30
  • 28.02.2022 - godz.: 16:00 - 17:30
  • 03.03.2022 - godz.: 8:00 - 14:00
  • 05.03.2022 - godz.: 8:00 - 10:30
  • 14.03.2022 - godz.: 17:00 - 17:30
  • 15.03.2022 - godz.: 17:00 - 17:30
  • 25.03.2022 - godz.: 7:00 - 19:00
  • 26.03.2022 - godz.: 8:00 - 12:00
  • 12.04.2022 - godz.: 7:00 - 15:00
  • 26.04.2022 - godz.: 16:00 - 17:30
  • 18.05.2022 - godz.: 13:00 - 19:00
  • 19.05.2022 - godz.: 7:00 - 19:00
  • 20.05.2022 - godz.: 7:00 - 13:00
  • 28.05.2022 - godz.: 8:00 - 13:00
  • 30.05.2022 - godz.: 16:30 - 17:00
  • 31.05.2022 - godz.: 16:00 - 17:30
  • 02.06.2022 - godz.: 7:00 - 19:30
  • 04.06.2022 - godz.: 8:00 - 10:00
  • 04.06.2022 - godz.: 16:00 - 18:30
  • 11.06.2022 - godz.: 9:00 - 11:00
  • 30.06.2022 - godz.: 16:00 - 17:30
  • 22.07.2022 - godz.: 16:30 - 17:30
  • 28.07.2022 - godz.: 13:30 - 19:30
  • 29.07.2022 - godz.: 9:30 - 17:30
  • 01.08.2022 - godz.: 13:00 - 17:00
  • 02.08.2022 - godz.: 13:00 - 17:00
  • 03.08.2022 - godz.: 8:00 - 16:00
  • 03.08.2022 - godz.: 16:30 - 17:30
  • 04.08.2022 - godz.: 15:00 - 19:00
  • 10.08.2022 - godz.: 15:30 - 17:30
  • 11.08.2022 - godz.: 15:30 - 18:30
  • 12.08.2022 - godz.: 15:30 - 18:30
  • 13.08.2022 - godz.: 7:00 - 16:30
  • 16.08.2022 - godz.: 15:30 - 17:30
  • 30.08.2022 - godz.: 16:30 - 17:00
  • 31.08.2022 - godz.: 12:00 - 16:00
  • 01.09.2022 - godz.: 13:30 - 17:30
  • 02.09.2022 - godz.: 12:00 - 16:00

  Pośrednictwo Pracy

  miejsce realizacji: Trzebownisko 928B lok. 2 godz. 7:00-15:00 w dni robocze

  Szkolenia

  • Szkolenie - terminy zjazdów: - 21.10.2021 - 22.10.2021 - 25.10.2021 - 26.10.2021 - 27.10.2021 - 29.10.2021

   Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

   Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

  • Szkolenie - terminy zjazdów: - 28.10.2021 - 03.11.2021 - 05.11.2021 - 08.11.2021 - 09.11.2021 - 12.11.2021 - 13.11.2021 - 16.11.2021 - 29.11.2021 - 30.11.2021

   Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

   Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

  • Szkolenie - terminy zjazdów: - 25.11.2021 - 26.11.2021 - 27.11.2021 - 01.12.2021 - 08.12.2021 - 09.12.2021

   Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

   Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

  • Szkolenie - terminy zjazdów: - 02.12.2021 - 03.12.2021 - 05.12.2021 - 06.12.2021 - 07.12.2021 - 12.12.2021 -14.12.2021 - 19.12.2021 - 29.12.2021 - 30.12.2021

   Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

   Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

  • Szkolenie - terminy zjazdów: - 10.01.2022 - 11.01.2022 - 12.01.2022 - 13.01.2022 - 14.01.2022 - 15.01.2022

   Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

   Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

  • Szkolenie - terminy zjazdów: - 17.01.2022 - 18.01.2022 - 19.01.2022 - 20.01.2022 - 21.01.2022 - 24.01.2022 - 25.01.2022 - 26.01.2022 - 28.01.2022 - 31.01.2022

   Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

   Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

  • Szkolenie - terminy zjazdów: - 18.02.2022 - 21.02.2022 - 22.02.2022 - 23.02.2022 - 24.02.2022 - 25.02.2022 - 28.02.2022 - 01.03.2022 - 09.03.2022 - 10.03.2022

   Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

   Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

  • Szkolenie - terminy zjazdów: - 01.04.2022 - 02.04.2022 - 04.04.2022 - 05.04.2022 - 06.04.2022 - 07.04.2022 - 08.04.2022 - 11.04.2022 - 13.04.2022 - 14.04.2022

   Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

   Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

  • Szkolenie - terminy zjazdów: - 26.05.2022 - 27.05.2022 - 30.05.2022 - 31.05.2022 - 01.06.2022 - 02.06.2022

   Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

   Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

  • Szkolenie - terminy zjazdów: - 01.06.2022 - 03.06.2022 - 04.06.2022 - 06.06.2022 - 07.06.2022 - 08.06.2022 - 09.06.2022 - 10.06.2022 - 13.06.2022 - 14.06.2022

   Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

   Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

  • Szkolenie - terminy zjazdów: - 10.08.2022 - 11.08.2022 - 12.08.2022 - 16.08.2022 - 17.08.2022 - 18.08.2022

   Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

   Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

  Realizacja Staży

  • 1. [WI] Realizacja stażu od 13-12-2021 do 12-06-2022 adres: ul. Podkarpacka 26, 38-400 Krosno, godz. 8:00-16:00
  • 2. [IH] Realizacja stażu od 13-12-2021 do 12-06-2022 adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, godz. 7:00 - 15:00
  • 3. [SD] Realizacja stażu od 01-12-2021 do 31-05-2022 adres: ul. Witosa 11, 35-115 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 4. [BS] Realizacja stażu od 08-12-2021 do 07-06-2022 adres: ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, godz. 7:00-15:00
  • 5. [GJ] Realizacja stażu od 01-12-2021 do 31-05-2022 adres: Groble 21a, 37-430 Jeżowe, godz. 8:00-16:00
  • 6. [PS] Realizacja stażu od 01-11-2021 do 30-04-2022 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 12:00-20:00
  • 7. [SP] Realizacja stażu od 01-12-2021 do 31-05-2022 adres: ul. Kawęczyńska 120B, 39-200 Dębica, godz. 8:00-16:00
  • 8. [GD] Realizacja stażu od 01-12-2021 do 31-05-2022 adres: ul. Sikorskiego 23, 36-050 Sokołów Małopolski, godz. 7:00-15:00
  • 9. [PN] Realizacja stażu od 01-11-2021 do 23-11-2021 adres: ul. Armii Krajowej 80 pok.704, 35-307 Rzeszów, godz. 8:00-16:00 [staż zakończony]; od 24-11-2021 do 30-04-2022 adres: ul. Matejki 8A, 35-064 Rzeszów, godz. 7:30-15:30
  • 10. [SB] Realizacja stażu od 01-11-2021 do 30-04-2022 adres: ul. Słowackiego 10, 37-100 Łańcut, godz. 8:00-16:00
  • 11. [WW] Realizacja stażu od 10-12-2021 do 09-06-2022 adres: Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 20, 35-301 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 12. [ZA] Realizacja stażu od 22-12-2021 do 13-03-2022 adres: ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów, godz. 8:00-16:00 – staż zakończony. Realizacja stażu od 14-03-2022 do 21-06-2022 adres: ul. Mikołaja Kopernika 3, 35-069 Rzeszów, godz. 9:00-17:00
  • 13. [PP] Realizacja stażu od 01-01-2022 do 30-06-2022 adres: ul. Dworzysko 55, 35-213 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 14. [WA] Realizacja stażu od 10-12-2021 do 09-06-2022 adres: Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 20, 35-301 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 15. [WM] Realizacja stażu od 10-12-2021 do 09-06-2022 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 8:00-16:00
  • 16. [NK] - zatrudnienie
  • 17. [SA] Realizacja stażu od 04-01-2022 do 03-07-2022 adres: 35-006 Rzeszów, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 27, godz. 7:30-15:30
  • 18. [SP] – podjęła zatrudnienie
  • 19. [PA] Realizacja stażu od 14-12-2021 do 13-06-2022 adres: Al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 20. [MA] Realizacja stażu od 04-01-2022 do 03-07-2022 adres: 35-006 Rzeszów, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 27, godz. 8:00-16:00
  • 21. [TJ] Realizacja stażu od 07-02-2022 do 06-08-2022 adres: ul. Sikorskiego 449, 35-304 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 22. [PK] Realizacja stażu od 01-03-2022 do 31-08-2022 adres: ul. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 23. [PaK] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 31-07-2022 adres: 38-204 Tarnowiec 163, godz. 7:00-15:00
  • 24. [CPM] Realizacja stażu od 24-01-2022 do 23-07-2022 adres: 35-304 Rzeszów, Al. Sikorskiego 13, godz. 8:00-16:00
  • 25. [DK] Realizacja stażu od 09-02-2022 do 08-08-2022 adres: 35-020 Rzeszów, ul. Z. Chrzanowskiej 8/u-1, godz. 8:00-16:00
  • 26. [BZ] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 31-07-2022 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 8:00-16:00
  • 27. [OK] Realizacja stażu od 24-01-2022 do 23-07-2022 adres: 35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 20/E2, godz. 8:00-16:00
  • 28. [KB] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 31-07-2022 adres: ul. Paderewskiego 2, 39-200 Dębica, godz. 8:00-16:00
  • 29. [GM] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 31-07-2022 adres: 36-002 Jasionka 915A, godz. 8:00-16:00
  • 30. [SE] Realizacja stażu od 01-02-2022 do 31-07-2022 adres: 36-002 Jasionka 915A, godz. 8:00-16:00
  • 31. [KCA] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: 36-007 Krasne 30B/4, godz. 8:00-16:00
  • 32. [CB] Realizacja stażu od 14-03-2022 do 13-09-2022 adres: Manasterz 178, 37-522 Wiązownica, godz. 8:00-16:00
  • 33. [CK] Realizacja stażu od 14-03-2022 do 13-09-2022 adres: ul. Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 34. [SZS] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 8:00-16:00
  • 35. [GW] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: 37-120 Markowa 409, godz. 7:00-15:00
  • 36. [AM] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: ul. Lewakowskiego 31, 38-400 Krosno, godz. 7:00-15:00
  • 37. [WW] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: ul. Sikorskiego 23, 36-050 Sokołów Małopolski, godz. 7:00-15:00
  • 38. [ŻA] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: ul. Przemysłowa 11, 35-105 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 39. [ME] - Realizacja stażu od 01-07-2022 do 31-12-2022 adres: ul. Hutnicza 10, 37-450 Stalowa Wola, godz. 7:00-15:00
  • 40. [SZJ] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: ul. Piotra Skargi 5/30, 35-302 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 41. [SZM] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: 37-124 Kraczkowa 1125, godz. 8:00-16:00 - staż zakończony z dniem 15.08.2022 r.
  • 42. [NA] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 43. [DPA] - Realizacja stażu od 01-07-2022 do 31-12-2022 adres: ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 44. [STZ] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: 36-220 Jasienica Rosielna 272, godz. 8:00-16:00
  • 45. [SZA] - Realizacja stażu od 06-06-2022 do 05-12-2022 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 8:00-16:00
  • 46. [GA] - Realizacja stażu od 01-09-2022 do 28-02-2023 adres: ul. Marii Konopnickiej nr 13 lok. 39, 37-200 Przeworsk, godz. 8:00-16:00
  • 47. [RR] - Realizacja stażu od 01-09-2022 do 28-02-2023 adres: ul. Słocińska 125a, 35-330 Rzeszów, godz. 7:30-15:30
  • 48. [CK] - Realizacja stażu od 01-09-2022 do 28-02-2023 adres: ul. Mieszka I 73C, 35-303 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
  • 49. [ĆE] - Realizacja stażu od 01-09-2022 do 28-02-2023 adres: 38-241 Osobnica 1048, godz. 7:30-15:30, staż zakończony z dniem 30.09.2022; Realizacja stażu od 01-10-2022 do 28-02-2023 adres: ul. Grunwaldzka 74c, 38-200 Jasło, godz. 8:00-16:00.
  • 50. [ZA] - Realizacja stażu od 22-08-2022 do 21-02-2023 adres: ul. Łukasiewicza 13, 38-100 Strzyżów, godz. 8:00-16:00
  • 51. [WK] - Realizacja stażu od 01-09-2022 do 28-02-2023 adres: ul. Innowacyjna 5, 36-060 Głogów Małopolski, godz. 8:00-16:00
  • 52. [SJ] - zatrudnienie
  • 53. [SM] - Realizacja stażu od 01-09-2022 do 28-02-2023 adres: ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, godz. 7:30-15:30
  • 55. [CSJ] - Realizacja stażu od 01-10-2022 do 31-03-2023 adres: ul. Hanasiewicza 4, 35-105 Rzeszów, godz. 7:00-15:00
  • 56. [FA]
  • 57. [WI] - Realizacja stażu od 01-10-2022 do 31-03-2023 adres: 35-323 Rzeszów, ul. Morgowa 81, godz. 8:00-16:00
  • 58. [OJ] - Realizacja stażu od 01-10-2022 do 31-03-2023 adres: ul. Słowackiego 12, 37-100 Łańcut godz. 7:00-15:00
  • 59. [IR] - Realizacja stażu od 01-10-2022 do 31-03-2023, adres: 35-304 Rzeszów, al. gen. Władysława Sikorskiego 13, godz. 8:00-16:00
  • 60.
  • 61.
  • 62.
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66.
  • 67.
  • 68.
  TOP Skip to content