Projekt "Droga do kwalifikacji zawodowych"

nr. RPPK.07.01.00-18-0105/18

Jesteś osobą bez zatrudnienia powyżej 30 roku życia? Chciałbyś/abyś podjąć zatrudnienie? Szukasz sposobu na poprawę swojej pozycji na rynku pracy? Zamieszkujesz na terenie Podkarpacia?

TAK?

Mamy dla Ciebie szkolenia i staże zawodowe, dzięki którym podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe oraz otrzymasz szereg dodatkowych form wsparcia.

Zadzwoń do na tel: 178700555 lub skontaktuj się z nami mailowo biuro@tmsaudit.pl a my zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do projektu oraz ustalimy termin spotkania z naszym doradcą.

Oferujemy:

 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 • egzamin certyfikujący uzyskania kwalifikacji
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy oraz opracowanie indywidualnego planu działania, w tym zweryfikowanie potrzeb szkoleniowych
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów dojazdu na staże
 • zwrot kosztów noclegu dla osób dojeżdżających z odległych rejonów województwa
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną

Kogo zapraszamy?

Osoby pozostające bez zatrudnienia spełniające poniższe kryteria:

 • kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji lub mężczyzn o niskich kwalifikacjach
 • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub osoby bezrobotne wg definicji BAEL (czyli osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności)
 • których miejscem zamieszkania jest teren województwa podkarpackiego wg Kodeksu Cywilnego
 • które ukończyły 30. rok życia

Dokumenty rekrutacyjne

Biuro projektu

Trzebownisko 928B
Budynek TEHO Sport
tel: 178700555
Email: biuro@tmsaudit.pl
Godziny rekrutacji: 9:00- 14:00

TOP