"Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych powłok wielowarstwowych do hal sportowych i magazynowych współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych powłok wielowarstwowych do hal sportowych i magazynowych współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Wkład UE: 6 707 091,00 zł

CELE PROJEKTU: Celem ogólnym projektu jest: Dywersyfikacja oferty TMS Audit poprzez uruchomienie produkcji wielowarstwowych powłok termicznych, opartych na własnej technologii do ocieplania hal sportowych i magazynowych do 30.06.2023 r.

Cele szczegółowe:

  • C 1: Wdrożenie w TMS Audit nowej własnej technologii produkcji powłok hal sportowych i magazynowych do 30.06.2023 r.
  • C 2: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wejście w branżę produkcyjną do 30.06.2023 r.
  • C 3. Wzrost przychodów przedsiębiorstwa.

Produkty:

  • P1: Zakup linii technologicznej produkcji innowacyjnych powłok.
  • P2: Wybudowanie obiektu produkcyjno – magazynowego na potrzeby wdrożenia nowej technologii

Rezultaty:

  • R1: Wprowadzenie na rynek nowego produktu: wielowarstwowych powłok termicznych.
  • R2: Zatrudnienie dodatkowego personelu.
TOP Skip to content